محرک برقی درب جلو ال90 ( محرک برقی درب ال۹۰) ( پمپ برقی درب ال۹۰) ( مشخصات، قیمت و خرید پمپ برقی درب ال۹۰) ( محرک برقی قفل درب ال۹۰ پنج فیش) ( فروش قطعات اصلی ساخت فرانسه ال ۹۰) ( قیمت پمپ درب جلو ال۹۰) ( قیمت پمپ درب جلو تندر ۹۰)

مشخصات و قیمت پمپ برقی درب جلو ال90


پمپ برقی درب ال90، نیروی محرکه وارده به قفل مکانیکی درب ال90 می باشد. جهت باز و بسته شدن درب خودرو توسط قفل های مکانیکی داخل درب خودرو نیرویی لازم است که بصورت فشاری قفل ها را تحریک به عمل نموده و درب خودرو باز و بسته شوند.  پمپ های برقی درب های جانبی از رله قفل مرکزی دستور میگیرند.