رله آینه تاشو سیمی ( ۱۴۱۰۱۱) ( ۱۴۱۰۱۱)

  • قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان عدد
اضافه به سبد خرید

معرفی اجمالی رله آینه تاشو سیمی

رله آینه تاشو سیمی برای خودروهایی که مدار سیم کشی فابریک ندارند قابل نصب می باشد. رله آینه تاشو سیمی دستور دهنده به آینه های جانبی خودرو می باشد که در زمان خاموش بودن خودرو، آینه های جانبی به دو طریق قفل یا باز شدن درب ها و کلید متصل به سیم های قهوه ای قابل کنترل هستند. در زمان روشن بودن خودرو، آینه های جانبی فقط از طریق کلید قابل کنترل می باشند.

سیم مشکی رله آینه تاشو سیمی سیم اتصال به بدنه که سیم منفی مدار است. سیم های سبز به دو سر پمپ داخل درب خودرو وصل می شوند. سیم های زرد به دو سر موتور آینه تاشو وصل می شوند.