آینه جانبی پیکان تاشوشرکتی ( ۱۰۹۰۱۰) ( ۱۰۹۰۱۰)

  • آيينه جانبي تاشو پيكان/ وانت پيكان  راست
  • داراري شيشه آيينه رفلكس، مناسب رانندگي در شب
  • حذف نور اضافه جهت سهولت ديد در شب
  • مقاوم در برابر ضربه هاي جانبي
  • نصب آسان و سريع